Ruszyły prace modernizacyjne magistrali ciepłowniczej na terenie Zgierza. Projekt pod nazwą „Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na preizolowane w Zgierzu” realizowany jest przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu. Działania na odcinku od ulicy Targowej do ulicy Aleksandrowskiej trwają od 18 maja, a ich zakończenie zaplanowane jest na 30 czerwca bieżącego roku.

W toku prac zmodernizowana ma zostać zarówno centralna magistrala ciepłownicza, jak i węzły. Jednocześnie powstaną nowe przyłącza, dzięki którym sieć powiększy się o nowych odbiorców. Co ważne, realizowana inwestycja w żaden sposób nie wpływa na ruch pojazdów. Jedynie piesi poruszają się wyłącznie chodnikiem po prawej stronie jezdni. Równolegle trwa remont na odcinku od Ronda Sybiraków po ulicę Konstantynowską. Kolejne etapy działań PGE Energia Ciepła SA to wymiana najstarszego odcinka, znajdującego się pomiędzy ulicą Aleksandrowską i Rondem Sybiraków, wykonanie przyłącza w kierunku ulicy Sieradzkiej oraz prace w ulicy Kolorowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *